Rada rodziców 2019/2020

Przewodniczący: Pan Waldemar Wielgos

Zastępca przewodniczącego: Pani Magdalena Kiszka

Skarbnik: Pani Agnieszka Pałys

Członkowie: Pani Joanna Banaś, Pani Ewa Haliżak