Nauczyciele

mgr Beata Hadam- dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Alicja Banaś- wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Wiesława Dziura- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

Martyna Pałac- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II i III

mgr Wacław Piech- nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV

mgr inż. Bogdan Sieńko- nauczyciel matematyki, techniki i informatyki. Wychowawca klasy V

mgr Anna Potoczna- nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego. Wychowawca klasy VI

mgr Dorota Walczyszyn- nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie. Wychowawca klasy VII

mgr Marta Twardak- nauczyciel historii, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie. Wychowawca klasy VIII

mgr Marta Kuś- nauczyciel biologii i chemii

mgr Edyta Rachwalska- nauczyciel fizyki i chemii

mgr Joanna Cieśla- nauczyciel plastyki i przyrody

mgr Jan Ślimak- nauczyciel geografii

mgr Piotr Sarnicki- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Arkadiusz Banaś- nauczyciel muzyki

ks. mgr Dawid Rachwał- katecheta

mgr Anna Fara- nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Grażyna Pyś- logopeda, zajęcia rewalidacyjne