Regulamin biblioteki


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. KS. B. MARKIEWICZA W HARCIE

1.  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2.  Ze zgromadzonych w bibliotece książek można korzystać: wypożyczając je do domu lub czytając i przeglądając na  miejscu (księgozbiór podręczny).

3.  Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca. Przeczytane książki powinny być zwrócone do biblioteki,  gdyż czekają na nich inni czytelnicy.

4.  Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić   uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.

5.  Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza).

6.  Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym      przez bibliotekarza).

7.  W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest również zwrócić wypożyczone książki.

8.  W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.