Tradycyjny sad

Szkoła Podstawowa nr 2 im ks. Bronisława Markiewicza w Harcie bierze udział w projekcie „Tradycyjny sad”.

„TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

Stare odmiany roślin użytkowanych przez człowieka giną bezpowrotnie, a ich miejsce zajmują nowe – chętniej uprawiane ze względu na większą wydajność, trwałość w przechowywaniu, bardziej apetyczny wygląd. Stare odmiany odchodzą, a z nimi bogactwo ich smaków, zapachów, a przede wszystkim genotypów, wytworzonych w ciągu setek lat uprawy przez człowieka.

Przez wieki Polska była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych odmian. Głównie jabłonie były wszechobecnym elementem krajobrazu i stanowiły podstawę zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw. Stare odmiany funkcjonowały we wszystkich regionach Polski i były doskonale przystosowane do panujących tam warunków. W ostatnich 50-ciu latach wyginęło 80% zasobów starych drzew owocowych. Powstały nowe „przemysłowe” odmiany, które zostały przystosowane do zwiększonej produktywności. Jednak ceną za sukces wydajności z hektara jest konieczność stałej opieki nad tymi drzewami, a głównie częstej ochrony chemicznej. W dobie zwiększającej się świadomości skażenia środowiska, społeczeństwo coraz wyraźniej zgłasza zainteresowanie produktami uprawianymi bez nadmiernej chemizacji. Stąd konieczność powrotu do dawnych odmian, które przez dziesięciolecia radziły sobie świetnie w rodzimych warunkach.

W tym sezonie posadziliśmy 6 grusz, 3 jabłonki, 1 śliwę i 4 wiśnie. W dalszym etapie będą kolejne nasadzenia. Zasiejemy łąkę kwietną – miododajną. W północnej części sadu zlokalizujemy ławkę, naprzeciwko której ustawimy budki dla ptaków (na drewnianych palikach). Przed sadem również umieścimy ławkę i stołeczki skąd będzie widok na szkołę i na sad. Będzie tu można urządzać pikniki i plenerowe zajęcia edukacyjne, oraz delektować się zdrowymi owocami! W przyszłości chcemy nasz sad wypromować w środowisku organizując uroczyste otwarcie.